News

Serikali ya Awamu ya Sita ya Dkt. Samia kutekeleza miradi tisa ya kimkakati mkoani Pwani

Serikali ya Awamu ya Sita ya Dkt. Samia kutekeleza miradi tisa ya kimkakati mkoani Pwani

 

Pwani

08 Machi, 2024

Serikali ya awamu ya sita chini ya Mhe. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan inaendelea na utekelezaji wa miradi tisa ya kimkakati Mkoani Pwani ikiwa ni pamoja  ile ya  kipaumbele ikiwemo ujenzi wa barabara ya Kibaha – Chalinze - Morogoro Expressway (km 210); Sehemu ya Kibaha - Chalinze (km 118).

 

Hayo yamebainishwa tarehe 8 Machi 2024 na Meneja wa Wakala ya Barabara Tanzania (TANROADS) Mkoa wa Pwani Mha. Baraka J. Mwambage alipozungumza na Kipindi cha TANROADS Mkoa kwa Mkoa kuhusu mafanikio ya Serikali ya awamu ya sita katika sekta ya ujenzi wa miundombinu ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege.

 

Ametaja miradi mingine inayotekelezwa na Serikali kupitia TANROADS ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji ni barabara ya  Chalinze - Utete (Km 354.9) inayounganisha Mikoa ya Kaskazini na Kusini bila kupitia Mkoa wa Dar es salaam, barabara ya Makurunge – Saadani -Tanga (Km 178) ni barabara ya Afrika Mashariki ya kuunganisha Mkoa wa Pwani na Tanga, km 14 zipo Mkoa wa Pwani na  ujenzi kwa upande wa Mkoa wa Tanga  mkandarasi yuko kazini.

 

Nyingine ni barabara ya TAMCO - Mapinga (Km 23), barabara ya Kisarawe - Maneromango (Km 60), Maneromango -Vikumburu – Mloka – JNHPP (Km 198.71), Njia rahisi na fupi ya kufika Bwawa la kufua Umeme la Julius Nyerere kutokea Dar es Salaam, barabara ya Kiluvya - Mpuyani (19.8Km), barabara ya Kilindoni - Rasmkumbi (52.3Km), baraara ya Ikwiriri - Mkongo2 (Km 27.74), barabara ya Mkuranga - Kisiju (Km 45) na barabara ya Kibiti - Mloka (Km 100.18).

 

Pia kuna barabara ya Bungu - Nyamisati (Km 40.3), Mlandizi - Maneromango (Km 65), barabara ya Mlandizi - Ruvu Jct-Ruvu SGR (Km 23), barabara ya Msoga-Msolwa (Chalinze Bypass)(Km 10) na kwamba kazi nyingine zinaendelea kutekelezwa na Serikali kupitia TANROADS ikiwemo  Uwekaji wa Taa za barabarani maeneo mbalimbali.

 

Mha. Baraka J. Mwambage ameeleza kuwa ukarabati mkubwa wa barabara ya zamani ya Mororgoro unaendelea kufanyika kuanzia maeneo ya Sheli - Picha ya Ndege - Misufini - Ruvu JKT – Ruvu Relini – Mzunguko wa Vigwaza – Chalinze - Mdaula na uwekaji wa taa za kuongozea magari unaendelea maeneo mbalimbali ya Mkoa huo.