Tumepanga kukamilisha ujenzi wa madaraja saba (7) na kuanza madaraja mengine kumi na nne (14)